El mapa de abajo es un screen capture del mapa que produce el script de Eric, KG6WXC.  Nota: el screenshot es de feb de 2022.  

Prof. Edfel J. Rivera, Webmaster

EMCOMMPR.COM

URL Mapa Tiempo Real:  Southern California AREDN Mesh Network via KG6WXC

URL AREDN Tiempo Real Worldwide: ARDEN Worlwide

KG6WXC Leaflet MapData © OpenStreetMap